Tijdschrift van Brupartners

Brupartners heeft het 35ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Gepubliceerd op 28/09/2021

Meer lezen

CurieuzenAirs bij Brupartners en de RLBHG

Bij Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG) meten CurieuzenAirs de luchtkwaliteit.

Gepubliceerd op 27/09/2021

Meer lezen

De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed

Persbericht - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied.

Gepubliceerd op 17/07/2021

Meer lezen

De Brusselse regering keurt het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners goed

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering, in tweede en laatste lezing, het ontwerp v

Gepubliceerd op 13/07/2021

Meer lezen

Jaarverslag 2020

Brupartners heeft zopas zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd.

Gepubliceerd op 29/06/2021

Meer lezen

Webinar :“Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op woensdag 23 juni een zesde Webinar gewijd aan het thema “Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-1

Gepubliceerd op 24/06/2021

Meer lezen

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

Op maandag 31 mei 2021 kwamen de federale en de gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA) en de openbaarvervoeroperatoren samen om de balans op te maken van de vord

Gepubliceerd op 12/06/2021

Meer lezen

Webinar: "De Silver Economy in Brussel"

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op maandag 31 mei een vijfde Webinar gewijd aan het thema “De Silver Economy in Brussel”.

Gepubliceerd op 01/06/2021

Meer lezen

« De Week van de Circulaire Economie van Brupartners » : een overzicht

Van 26 tot 30 april heeft Brupartners zijn Week van de Circulaire Economie georganiseerd : een week op het ritme van Webinars, publicaties en ontmoetingen op de website en sociale netwerken van Bru

Gepubliceerd op 06/05/2021

Meer lezen