Aller au contenu

Bestek-type – bewaking diensten

We vestigen de aandacht van de aanbestedende overheden, de aanbestedende entiteiten en de aanbesteders op het feit dat zij vrij zijn om alle of een gedeelte van de documenten te downloaden die tot hun beschikking worden gesteld, en om zich deze toe te eigenen. Brupartners en het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten wijzen elke verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van de documenten, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die uit het gebruik ervan zou voortvloeien, noch voor eventuele onduidelijkheden, lacunes of fouten wat betreft de inhoud ervan.