Opdrachten

 • Het bevorderen van handistreaming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het wegwerken van alle vormen van directe en indirecte discriminatie van personen met een handicap
 • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen of aanbevelingen uitbrengen over elk ontwerp van ordonnantie of reglementair besluit dat een impact kan hebben op de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Aan het begin van de legislatuur, in het midden van de legislatuur en op het einde van de legislatuur een advies formuleren over de strategische doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de resultaten ervan
 • Het vraagstuk van handistreaming opvolgen, ook op andere beleidsniveaus, voor zover dit een impact heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Met het oog op de toepassing van een genderperspectief, desgevallend adviezen over de impact voor vrouwen en mannen met een handicap formuleren
 • Het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken actoren bevorderen

Samenstelling en leden

3 vertegenwoordigers van de adviesraad van « Aide aux personnes et Santé» van de Franse Gemeenschapscommissie

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Thomas DABEUX Marie DEDOBBELEER
Cinzia AGONI Hélène MALAISE
Pascale VAN DER BELENSpéro HOUMEY

3 vertegenwoordigers van de adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Dominique VAN NEROM
Thérèse KEMPENEERS
Cléon ANGELOMarc MAILLEUX

3 vertegenwoordigers van de adviesraad Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Kathleen EVENEPOEL Nadine DE BROUWER
Annemie VANDENHENDE Valentine LEBACQ
Laure BAKKER Katrien WALBERS

1 vertegenwoordiger van UNIA

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Marie-Ange VANDECANDELAEREQuinten VERCRUYSSE

5 vertegenwoordigers met expertise op het gebied van handistreaming

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Nadia HADAD Florian SANDEN
Stéphanie HERMANJulie MARTIN
Mathieu ANGELONino PEETERS
Laurent DUPONTHatim HADDAD
Claire HEURCKMANSOdette TODO

 

Voorzitterschap: Stéphanie HERMAN

Vicevoorzitterschap: Cléon ANGELO

Artikel 4 van het besluit van 23 november 2017 betreffende de oprichting van de Raad voor personen met een handicap bepaalt dat de Raad als volgt is samengesteld:

 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad " Aide aux personnes et Santé " van de Franse Gemeenschapscommissie
 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • 5 effectieve en 5 plaatsvervangende leden met expertise op het gebied van handistreaming
 • 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid van UNIA zullen eveneens worden uitgenodigd om in de Raad te zetelen.

Het secretariaat wordt verzorgd door Stéphanie MELKEBEKE.

Reglementering

Documenten

Persbericht - 10 aanbevelingen voor de insluiting van personen met een handicap in de arbeidswereld

Het PDF-bestand raadplegen

De adviezen