Op woensdag 31 mei heeft Brupartners een Debat gewijd aan het thema «Wat is de impact van het programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op de Brusselse economie ?», met Quentin Richard (eerste attaché bij de directie EFRO van de GOB) en Marc Renson (directeur van de dienst externe opdrachten van citydev.brussels) als sprekers.

Naar de presentatie van Quentin Richard

Naar de presentatie van Marc Renson