Aller au contenu

Navigatie

Brupartners - Zelfstandige Ondernemers

De Kamer van de Middenstand, nu Brupartners - Zelfstandige Ondernemers, bestaat uit 12 leden, met name:

  • zes vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties die in Brupartners zetelen;
  • zes leden, benoemd door de Regering op voorstel van de vertegenwoordigers van de middenstand in Brupartners.

 

Een protocolakkoord ondertekend door de 8 door de Regering erkende middenstandorganisaties benoemt een Voorzit(s)ter en een Ondervoorzit(s)ter van een verschillende taalrol, voor een periode van 4 jaar.

Dat protocolakkoord benoemt, ook voor een periode van 4 jaar, een Bureau van vier leden, waarvan de Voorzit(s)ter en de Ondervoorzit(s)ter van Brupartners - Zelfstandige Ondernemers van rechtswege lid zijn. Twee leden behoren tot de Nederlandstalige taalgroep en de twee andere leden tot de Franstalige taalgroep.

De Regering of één van haar leden kan Brupartners - Zelfstandige Ondernemers rechtstreeks verzoeken om advies uit te brengen over de algemene problemen van de middenstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval bezorgt Brupartners - Zelfstandige Ondernemers zijn advies rechtstreeks aan de aanvrager.

Brupartners - Zelfstandige Ondernemers kan eveneens op eigen initiatief de Regering of één van de regeringsleden adviezen geven of voorstellen doen. In dat geval, worden de adviezen of voorstellen van Brupartners - Zelfstandige Ondernemers aan het Bureau overgezonden voor een eventueel aanvullend advies van Brupartners.

Brupartners - Zelfstandige Ondernemers kan Commisies of werkgroepen oprichten om bijzondere problemen te bestuderen.