Aller au contenu

Navigatie

Adviesraad voor sociaal ondernemerschap

 

De ordonnantie van 23 juli 2018 betreffende de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen richt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners, een Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO) op.

 

   Adviezen

Raadpleeg hier de adviezen uitgebracht door het voormalige Overlegplatform van de Sociale Economie en de ARSO.

 

   Opdrachten

De Adviesraad voor sociaal ondernemerschap heeft met name als opdrachten:

 • formuleren van de adviezen betreffende de erkenning van de sociale ondernemingen en de inschakelingsprogramma's;
 • organiseren van het overleg tussen de erkende sociale ondernemingen en de publieke en private actoren inzake sociaal ondernemerschap;
 • bijdragen tot de bevordering van het gewestelijk beleid inzake sociale economie.

 

   Samenstelling

De Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is als volgt samengesteld:

 • 2 leden die de Regering vertegenwoordigen;
 • 6 leden en 6 plaatsvervangers die de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen;
 • 3 leden en 3 plaatsvervangers die de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie vertegenwoordigen;
 • 1 lid en 1 plaatsvervanger die Actiris vertegenwoordigen;
 • 1 lid en 1 plaatsvervanger die het Bestuur vertegenwoordigen;
 • 1 lid en 1 plaatsvervanger die Finance.brussels vertegenwoordigen;
 • 1 lid en 1 plaatsvervanger die de plaatselijke besturen vertegenwoordigen;
 • 1 lid en 1 plaatsvervanger die het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven (hub.brussels) vertegenwoordigen;
 • 2 expert leden die de adviesagentschappen vertegenwoordigen.

 

Leden

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot aanstelling van de leden van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap werden de leden van de Raad als volgt aangeduid:

 

Vertegenwoordigers van de Regering

Caroline DAUX

Chantal JACQUEMART

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in Brupartners

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Ischa LAMBRECHTS  (BECI-VOB)     

Camille CALLENS (BECI-UEB)

Julien MEGANCK (KvM-LVZ)

Sophie HEUSKIN (KvM-UCM)

Bruno GERARD (BRUXEO)           

Kelly TIMPERMAN  (BRUXEO)         

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in Brupartners

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Alessandro GRUMELLI (ABVV)

Paola PEEBLES (ABVV)

Sara STEIMES (ACV)                    

Paul PALSTERMAN (ACV)

Patricia DE MARCHI (ACLVB)                

Michael DUFRANE (ACLVB)                  

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Tatiana VIAL-GRÖSSER (FEBISP)            

Marie DEDOBBELEER (FEBRAP)

Bénédicte SOHET (CONCERTES)

Christine CORADOSSI (RESSOURCES)

Nora DE HERDT (FEBIO-SOCIARE)

Paulien NATENS (FEBIO-SOCIARE)

 

 

Vertegenwoordiger van Actiris

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Aline GODART         

 Edouard DOR         

 

 

Vertegenwoordiger van het Bestuur

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Daphné ESTORET      

Peter MICHIELS      

 

 

Vertegenwoordiger van finance&invest.brussels

Effectief lid Plaatsvervangend lid

Hamed BEN ABDELHADI                          

Danielle CARON                                           

 

 

Vertegenwoordiger van de plaatselijke besturen

Effectief lid        Plaatsvervangend lid
Corine FRANCOIS Jean-Luc BIENFET

 

 

Vertegenwoordiger van het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Effectief lid        Plaatsvervangend lid
Anthony NARALINGOM Patricia FOSCOLO        

 

 

Vertegenwoordiger van de adviesagentschappen

Steef CORIJN (TRACE BRUSSELS)

Marie-Adèle BLOMMAERT (FEBISP)