Aller au contenu

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Webinar

Brupartners nodigt u uit voor zijn volgend Webinar over het thema "Welke toekomst voor de Brusselse handelszaken?" op donderdag 30 september van 12u30 tot 14u.

De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed

Persbericht - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. Het gezinshoofd is in de meeste gevallen (86%) een vrouw. Het gaat hier dus om een sterk gendergebonden problematiek. In deze gezinnen moet één enkel inkomen voorzien in alle behoeften van het gezin, wat het risico op armoede verhoogt en leidt tot beperkingen op tal van gebieden: toegang tot huisvesting, werkgelegenheid en opleiding, gezondheidszorg, evenwichtige voeding, kinderopvang, mobiliteit, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.

De Brusselse regering keurt het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering, in tweede en laatste lezing, het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners goedgekeurd.

Jaarverslag 2020

Brupartners heeft zopas zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd.

Webinar :“Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op woensdag 23 juni een zesde Webinar gewijd aan het thema “Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”.

Zie alle actualiteiten