Aller au contenu

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Webinar :“Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op woensdag 23 juni een zesde Webinar gewijd aan het thema “Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”.

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

Op maandag 31 mei 2021 kwamen de federale en de gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA) en de openbaarvervoeroperatoren samen om de balans op te maken van de vorderingen op het vlak van de integratie van het openbaar vervoer in België.

Webinar: "De Silver Economy in Brussel"

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op maandag 31 mei een vijfde Webinar gewijd aan het thema “De Silver Economy in Brussel”.

« De Week van de Circulaire Economie van Brupartners » : een overzicht

Van 26 tot 30 april heeft Brupartners zijn Week van de Circulaire Economie georganiseerd : een week op het ritme van Webinars, publicaties en ontmoetingen op de website en sociale netwerken van Brupartners. Wij nodigen u uit om de verschillende uitwisselingen en publicaties van de afgelopen week te ontdekken of te herontdekken.

Vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek nu het interview van Cédric Hananel (Arctik) dat aan het thema van de vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd is, om erachter te komen.

Zie alle actualiteiten