Aller au contenu

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Webinar

Brupartners nodigt u uit voor zijn volgend Webinar over het thema "Stand van zaken van de toenadering tussen onderwijs en arbeidsmarkt" op donderdag 28 oktober van 12u30 tot 13u45.

Webinar: "Welke toekomst voor de Brusselse handelszaken?"

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op donderdag 30 september een Webinar gewijd aan het thema “Welke toekomst voor de Brusselse handelszaken?”, met Benjamin WAYENS (Onderzoekslogisticus en docent bij EBxl, het Brussels Studienetwerk van de ULB) en Marc FILIPSON (CEO van de Filigranes-boekhandels) als sprekers.

Tijdschrift van Brupartners

Brupartners heeft het 35ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

CurieuzenAirs bij Brupartners en de RLBHG

Bij Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG) meten CurieuzenAirs de luchtkwaliteit.

De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed

Persbericht - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. Het gezinshoofd is in de meeste gevallen (86%) een vrouw. Het gaat hier dus om een sterk gendergebonden problematiek. In deze gezinnen moet één enkel inkomen voorzien in alle behoeften van het gezin, wat het risico op armoede verhoogt en leidt tot beperkingen op tal van gebieden: toegang tot huisvesting, werkgelegenheid en opleiding, gezondheidszorg, evenwichtige voeding, kinderopvang, mobiliteit, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.

Zie alle actualiteiten